Layout
 
A A A

Stillinger hos Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

Ledige stillinger i Patientklagenævnets sekretariat besættes som hovedregel efter opslag i relevante fagblade og på hjemmesiden.

Uopfordrede ansøgninger er velkomne og gemmes i en periode på 6 måneder, hvori de vil blive taget i betragtning til relevante stillingsopslag. Patientklagenævnets sekretariat består af ca. 65 medarbejdere, som er sammensat af bl.a. jurister, læger og sekretærer.

Arbejdet er organiseret i selvstyrende teams med selvstændigt ansvar for sagsbehandlingen. I sekretariatet er endvidere på deltid ansat sagkyndige konsulenter inden for en række sundhedsfaglige specialer. Sekretariatet forbereder klagesagerne til behandling i nævnet.

Stillinger i Patientklagenævnets sekretariat indebærer gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Opgaverne giver et bredt indblik i sundhedsvæsenets organisation og drift og i aktuelle sundhedspolitiske problemstillinger. Arbejdet er meget selvstændigt og kræver tillige gode samarbejdsevner. Endvidere stilles store krav til skriftlig formuleringsevne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til personalefuldmægtig Ida Kock ([email protected])


 Til top

   
<< Tilbage