Layout
 
A A A

Links

Her finder De links til hjemmesider for de institutioner, De kan få brug for at kontakte, hvis De vil klage over sundhedsvæsenet.

Myndigheder mm.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Slotholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf: 72 26 90 00
Fax: 92 26 90 01
E-mail: [email protected]

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S
Tlf: 72 22 74 00
Fax: 72 22 74 01
E-mail: [email protected]

Embedslægerne

Patientforsikringen
Nytorv 5
1450 København k
tlf: 33 12 43 43
E-mail: [email protected]

Psykolognævnet
Holmens Kanal 22
1060 København K
Tlf: 33 92 45 23
Fax: 33 93 25 18
E-mail: [email protected]

Retsinformation
Sekretariatet for Retsinformation
Axeltorv 6, 5.
1609 København V
Tlf: 33 32 52 22
Fax: 33 91 28 01
E-mail: [email protected]


Organisationer mm.

Lægeforeningen
Trondhjemsgade 9
DK-2100 København Ø
Tlf: 3544 8500
E-mail: [email protected]

Dansk Sygeplejeråd
Sankt Annæ Plads 30
1250 Kbh. K
Postboks 1084
1008 København K
Tlf: 3315 1555
Fax: 3315 2455
E-mail: [email protected]

Jordemoderforeningen
Sankt Annæ Plads 30
Postboks 2217
1250 København K
Tlf.: 46 95 34 00
E-mail: [email protected]

Danske Fysioterapeuter
Nørre Voldgade 90
1358 København K 
Tlf: 3341 4620
Fax: 3341 4616
E-mail: [email protected]

Den fælles offentlige sundhedsportal


 Til top

   
<< Tilbage