Layout
 
A A A

Offentliggjorte afgørelser

Patientklagenævnet offentliggør hver måned 20 afgørelser, der er valgt af nævnet ud fra, om de er vejledende, væsentlige eller principielle for praksis på området. Afgørelserne skal dække et bredt udsnit af Patientklagenævnets virksomhed for så vidt angår medicinske specialer og faggrupper. Det er hensigten, at de udvalgte afgørelser skal medvirke til at udbygge kvaliteten i sundhedsvæsenet og dermed forebygge, at fejl gentages.


Nævnet har udarbejdet et systematisk emneindeks med opdeling af sagerne i de relevante lægelige specialer, persongrupper (se faggruppe) og juridiske temaer, som klagesagerne omhandler (se tema).


Hvis De er interesseret i at modtage links til de offentliggjorte afgørelser, så snart de er offentliggjort, kan De skrive Dem på Patientklagenævnets mailingliste. De vil desuden modtage links til Nyt fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, når et nyt nummer udkommer.


 Til top

   
<< Tilbage