Layout
 
A A A

Vagtlæges afvisning af at behandle patient med morfin

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 99F007
Offentliggørelsesdato: 20. dec 1999
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger

Resumé  |  Vis afgørelse


En 55-årig kvinde henvendte sig telefonisk til lægevagten, da hun havde mange smerter. Kvinden oplyste, at hun havde et nyrestensanfald. Det fremgik af sagen, at kvinden i en årrække havde lidt af smerter i maveregionen, og at lægerne mente, at hun havde nyresten samt periodiske bakterieangreb og/eller udposninger i venstre del af tyktarmen. Kvinden var endvidere tilknyttet en smerteklinik.
Kvinden oplyste i den forbindelse om sin sygehistorie, herunder at hun ikke kunne tåle medicin mod smerter i tabletform samt andre præparater.
Kvinden blev herefter tilbudt at komme til lægevagten, hvor hun blev tilset af en vagtlæge. Kvinden anmodede lægen om at måtte få en morfinindsprøjtning mod smerterne, hvilket lægen afslog.
Der blev klaget over, at vagtlægen afviste at give kvinden en morfinindsprøjtning til trods for, at hun havde stærke smerter som følge af et nyrestensanfald.


Nævnet fandt, at lægen ikke havde udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved at afvise at give kvinden en morfinindsprøjtning.
Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at lægen ved sin undersøgelse af kvinden fandt, at hun var rolig og upåvirket, og at hun ikke havde den for nyrestenspatienter karakteristiske fysiske uro.
Nævnet lagde endvidere vægt på, at kvinden havde en kompliceret sygehistorie med smerter af mange årsager, og at der havde været betydelige vanskeligheder med at finde en egnet smertestillende behandling. Smerterne kunne ikke antages at være akutte, men måtte være af mere kronisk karakter.
Nævnet lagde videre vægt på, at kvinden oplyste, at hun ikke havde haft blod i urinen denne dag.
Slutteligt bemærkede nævnet, at det af Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 184 af 12. december 1995 vedrørende ordination af afhængighedsskabende lægemidler fremgik, at en læge, herunder især en vagtlæge, burde være tilbageholdende med at ordinere afhængighedsskabende medicin, såsom morfin.

 


 Til top

   
<< Tilbage