Layout
 
A A A

Overset håndledsbrud

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 99F004
Offentliggørelsesdato: 20. nov 1999
Faggruppe: Læger
Speciale: Ortopædkirurgi
Juridisk tema: Journalføring

Resumé  |  Vis afgørelse


En 16-årig mand henvendte sig den 19. marts 1998 på skadestuen på grund af smerter i venstre hånd efter en sportsskade. Det blev vurderet, at der var tale om en forstuvning, og han blev sendt hjem med information om at holde hånden i ro, sålænge der var smerter. Et år efter skaden blev det ved røntgenundersøgelse konstateret, at der var følger efter brud i håndroden.
Der blev klaget over, at der ikke blev taget røntgenbillede af venstre hånd på skadestuen den 19. marts 1998.

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere den behandling, manden modtog af reservelægen den 19. marts 1998 på skadestuen.
Nævnet lagde vægt på, at reservelægen ifølge skadejournalen undersøgte venstre hånd og fandt, at der ikke var ømhed af spolebenet, albuebenet eller håndroden. Der var desuden ingen særlig hævelse og normal bevægelighed, men ømhed ved passiv bøjning af hånden. Nævnet lagde desuden vægt på, at reservelægen udspurgte om skadens opståen.
Nævnet fandt endvidere, at reservelægen journalførte undersøgelsesfundene tilstrækkeligt, og at det på baggrund af informationen om skadens opståen og undersøgelsesfundene ikke var sandsynligt, at der var tale om et knoglebrud, og det derfor ikke var nødvendigt at supplere med en røntgenundersøgelse.


 Til top

   
<< Tilbage