Layout
 
A A A

Røntgenfotografering af brud

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 99F003
Offentliggørelsesdato: 20. nov 1999
Faggruppe: Læger
Speciale: Ortopædkirurgi

Resumé  |  Vis afgørelse


En 41-årig mand pådrog sig en dropfinger i yderleddet af 5. venstre finger. Han blev behandlet med Carstamskinne med helt strakt finger i 6 uger. Der blev ikke udført røntgenundersøgelse, men aftalt kontrol. 6 dage efter blev der anlagt en ny Carstamskinne, fordi den første ikke lå helt godt. Ved næste kontrol var der 10 graders strækkemangel i yderleddet. Han blev afsluttet med råd om at anvende Carstamskinnen ved manuelt arbejde de første par uger. Senere fandt man en strækkedefekt i yderleddet på 25 grader og påsatte ny Carstamskinne med helt strakt finger. Ved en senere kontrol havde han selv fjernet skinnen. Der blev bestilt røntgen af fingeren. Da patienten ønskede tilsyn af håndkirurg, søgte man at arrangere det. Der blev hos en speciallæge taget et røntgenbillede af fingeren. Det viste forkert sammenvokset brud.
Der blev klaget over, at fingeren ikke blev røntgenfotograferet på sygehuset.


Patientklagenævnet fandt ikke anledning til kritik.
Nævnet lagde vægt på, at der ved første undersøgelse blev fundet klassiske tegn på dropfinger af venstre 5. fingers yderled, idet der var manglende aktiv udstrækning i yderleddet, og at der blev behandlet med en skinne til at holde yderstykket udstrakt. Nævnet lagde endvidere vægt på, at der ved undersøgelsen 6 dage efter blev skiftet skinne, fordi den første skinne ikke længere sad tilfredsstillende, og at man tilrådede at beskytte fingeren ved manuelt arbejde de næste par uger. Derudover lagde nævnet vægt på, at man, da man skønnede, at det drejede sig om en ny læsion, begyndte at behandle med skinne igen. Endeligt lagde nævnet vægt på, at man, da patienten ønskede sig undersøgt af en håndkirurg, søgte at arrangere dette.

 


 Til top

   
<< Tilbage