Layout
 
A A A

Afvisning af behandling af skade

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 99F002
Offentliggørelsesdato: 20. nov 1999
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger

Resumé  |  Vis afgørelse


En 4-årig dreng pådrog sig en flænge over højre øje under ophold i sin børnehave. Børnehavepersonalet kontaktede efterfølgende telefonisk det nærmeste lægehus, med henblik på om flængen skulle sys. Lægehusets sekretær afviste henvendelsen og henviste til drengens egen læge.
Der blev klaget over, at skadevurderingen ikke blev foretaget af en lægeuddannet person ved børnehavens telefoniske kontakt til lægehuset, og at lægehuset nægtede at tilse drengen, da han havde pådraget sig en flænge over højre øje.


Patientklagenævnet fandt, at der ikke var grundlag for at kritisere, at lægesekretæren henviste drengen til egen læge.
Nævnet lagde vægt på, at sekretæren, efter at have forhørt sig om skadens omfang, anmodede om drengens CPR-nr. med henblik på at give ham en tid til konsultation senere samme dag. Herved blev hun opmærksom på, at han var tilmeldt en anden praktiserende læge, som hun derefter henviste til. Nævnet havde endvidere lagt vægt på, at sekretæren efterfølgende gjorde lægen i lægehuset opmærksom på hændelsen.
Nævnet fandt, at der ikke var tale om en akut behandlingskrævende situation, hvorfor nævnet ikke fandt grundlag for at kritisere, at lægen ikke tilså drengen.


 Til top

   
<< Tilbage