Layout
 
A A A

Klage over ny bund i helprotese, bevisvurdering

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 9914630
Offentliggørelsesdato: 20. dec 1999
Faggruppe: Kliniske tandteknikere

Resumé  |  Vis afgørelse


En 54-årig kvinde fik hos en klinisk tandtekniker fremstillet ny bund (rebasering) i sin helprotese til overkæben.
Der blev klaget over, at overprotesen ikke sad ordentlig fast.


Patientklagenævnet fandt, at den kliniske tandtekniker ikke havde overtrådt tandteknikerloven i forbindelse med behandlingen af patienten.
Nævnet har lagt vægt på, at der forelå modstridende oplysninger fra patienten og den kliniske tandtekniker om, hvorvidt det var den protese, som den kliniske tandtekniker rebaserede, der blev vurderet ved syn og skøn. Der forelå ikke yderligere oplysninger i sagen, der kunne understøtte den ene forklaring fremfor den anden. Nævnet havde ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet ikke havde mulighed for at afhøre vidner under strafansvar i forbindelse med behandling af sagen.
Nævnet lagde vægt på, at i et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.
På det foreliggende grundlag fandt nævnet det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at den kliniske tandtekniker udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen af patienten.
Nævnet fandt desuden anledning til at bemærke, at den kliniske tandtekniker ikke mødte frem ved syn og skøn. Nævnet fandt, at det havde været ønskeligt, om tandteknikeren var mødt frem af hensyn til bevisvurderingen.

 


 Til top

   
<< Tilbage