Layout
 
A A A

Klage over, at helprotese til overkæben knækkede, og at der gik hul i den

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 9914625
Offentliggørelsesdato: 20. jan 2000
Faggruppe: Kliniske tandteknikere

Resumé  |  Vis afgørelse


En 59-årig mand fik hos en klinisk tandtekniker fremstillet en helprotese til overkæben og delprotese til underkæben.

Der blev klaget over, at biddet på proteserne ikke passede, at der var snøvlet tale, og at udseendet var forkert. Desuden havde proteserne været i stykker flere gange.


Patientklagenævnet fandt, at den kliniske tandtekniker havde overtrådt tandteknikerloven i forbindelse med behandlingen af patienten.

Patientklagenævnet indskærpede over for den kliniske tandtekniker at være mere omhyggelig og samvittighedsfuld i sit fremtidige virke.

Patientklagenævnet lagde vægt på, at der ikke var begrundelse for at fremstille proteserne med et overbid på 9 mm, således at overprotesen gik løs under afbidning og tygning, og der blev snøvlet tale.

Nævnet lagde vægt på, at overprotesen knækkede, og der gik hul i den to steder kort tid efter indsættelsen, fordi sammenbiddet mellem protese og naturlige tænder i underkæben var for hårdt i den ene side.

Nævnet lagde også vægt på, at den kliniske tandtekniker fremstillede både over- og underprotese, uden at hun havde anmodet en tandlæge om at slibe på naturlige tænder i underkæben, inden proteserne blev fremstillet. Desuden var overprotesen fremstillet med en gane, der kun var 0.5 mm tyk. Dette var en medvirkende årsag til bruddene af overprotesen, men den var så spinkelt udformet, at der med stor sandsynlighed før eller senere ville opstå brud, selv om sammenbiddet havde været i orden.


 


 Til top

   
<< Tilbage