Layout
 
A A A

Klage over vagtlæges undersøgelse og behandling i forbindelse med styrtblødning efter fødsel

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 9914611
Offentliggørelsesdato: 20. dec 1999
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger

Resumé  |  Vis afgørelse


En 32-årig kvinde begyndte at styrtbløde 13 dage efter, at hun havde født. Hun henvendte sig derfor til lægevagten, hvor hun blev undersøgt.
Nogle timer senere fik hun endnu en styrtblødning, og da hun endvidere følte sig svimmel, blev hun indlagt akut. På sygehuset blev det konstateret, at en del af moderkagen fortsat sad i livmoderen, og at blodprocenten var faldende. Der blev derfor givet 2 portioner blod, og den følgende dag blev der foretaget en udskrabning.
Der blev klaget over, at vagtlægen foretog en utilstrækkelig undersøgelse og behandling af kvinden.


Patientklagenævnet lagde vægt på, at det af vagtlægens journalnotat fremgik, at der blev foretaget en gynækologisk undersøgelse, hvorved livmoderen blev fundet fast.
Nævnet lagde endvidere vægt på, at det ligeledes af journalnotatet fremgik, at kredsløbet var i orden. På baggrund af journaloplysningerne fandt nævnet at måtte lægge til grund, at der ikke var tale om et blodtab, der påvirkede kredsløbet, således at der kunne blive tale om en akut indlæggelse.
Nævnet lagde yderligere vægt på, at der blev givet en indsprøjtning med Methergin, som får livmoderen til at trække sig sammen, samt at der herudover blev ordineret Methergintabletter med henblik på at standse blødningen.
Nævnet fandt herefter, at der blev foretaget en relevant undersøgelse og behandling af kvinden, og nævnet fandt derfor ikke grundlag for at kritisere vagtlægen.
Nævnet fandt imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, om vagtlægen tydeligt havde gjort det klart for kvinden, at hun i tilfælde af fornyet blødning skulle kontakte lægevagten med det samme.
Nævnet lagde herved vægt på vagtlægens oplysning om, at han ikke med tilstrækkelig tydelighed fik klargjort dette. Nævnet tog endvidere i betragtning, at det ville være umuligt helt at afgøre årsagen til den fornyede blødning ved en gynækologisk undersøgelse, og at muligheden for at den iværksatte behandling med Methergin ikke var tilstrækkelig, var tilstede.
Nævnet fandt på denne baggrund, at det er vigtigt, at det sikres, at patienterne informeres grundigt om, hvilke symptomer der skal føre til fornyet henvendelse til lægevagten.

 


 Til top

   
<< Tilbage