Layout
 
A A A

Klage over voldsom undersøgelse på skadestuen

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 9914521
Offentliggørelsesdato: 20. dec 1999
Faggruppe: Læger
Speciale: Intern medicin

Resumé  |  Vis afgørelse


En 52-årig kvinde blev kl. 19.30 fra skadestue indlagt til observation på medicinsk afdeling efter forinden at have drukket mindst 2 flasker rødvin og i løbet af dagen indtaget en større mængde Kodimagnyl- og Treo-tabletter. Kl. ca. 20-20.45 blev 1. reservelægen, som var bagvagt på medicinsk afdeling, tilkaldt, da kvinden var blevet meget voldsom, aggressiv og truende og havde villet forlade afdelingen i vinterkulden, kun iført en blodtilsølet T-shirt og trusser. Kvinden var derefter på 1. reservelægens foranledning blevet holdt fast af portører på afdelingen.
1. reservelægen vurderede, - bl.a. udfra kvindens alkoholpromille på 3,3 -, at der var tale en psykoselignende tilstand, hvor hun var til fare for sig selv, og med hendes voldsomme motorik var der yderligere risiko for udvikling af delir, hvorfor hun blev tilset af psykiatrisk bagvagt, der foranledigede tvangsindlæggelse på psykiatrisk afdeling udfra farlighedskriteriet.
Der er klaget over, at den lægefaglige behandling på medicinsk afdeling medførte, at den 52-årige kvinde fik kraftigt markerede røde og blå mærker på under- og overarme med deraf følgende kraftesløshed i armene samt en betydelig hævelse i baghovedet.


Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for kritik af, at 1. reservelægen foranledigede, at den 52-årige kvinde, - i den sindssygelignende og potentielt livstruende tilstand, som hun befandt sig i på medicinsk afdeling, inden hun blev tvangsindlagt -, blev forhindret i at forlade sygehuset i en meget let påklædning på en kold vinteraften.
Nævnet lagde vægt på, at der forinden i skadestuen var optaget en relevant sygehistorie og foretaget en objektiv undersøgelse, herunder på mistanke om medicinforgiftning var blevet foretaget opsugning af maveindhold og givet aktiv kul. Herefter var kvinden blevet indlagt på medicinsk afdeling til observation natten over med planlagt udskrivelse den følgende dag.
Nævnet lagde desuden vægt på, at det er velkendt, at svært alkoholpåvirkede personer (dvs. med en alkoholpromille på ca. 3) kan være i akut livsfare, alene ved at falde i søvn i kulde, ligesom der i det aktuelle tilfælde yderligere var klinisk mistanke om risiko for udvikling af akut delir, som i sig selv er en livstruende tilstand.

 


 Til top

   
<< Tilbage