Layout
 
A A A

Undersøgelse for mangelfuld kontrol af vandladning (urininkontinens) forud for operation

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 9914406
Offentliggørelsesdato: 20. dec 1999
Faggruppe: Læger
Speciale: Kirurgi
Urinvejskirurgi (urologi)

Resumé  |  Vis afgørelse


En 44-årig kvinde blev undersøgt for urininkontinens på et sygehus. Overlægen fandt inkontinens ved hoste, hvilket kunne ophæves ved at løfte blærehalsen med Bonney’s håndgreb. Der blev foretaget en operation. Efter en måned var der atter inkontinens ved hoste og nysen. Man fandt nedsynkning af blærehalsen og indikation for fornyet operation.
Efter denne operation var der fortsat stressinkontinens og nedsynkning af blærehalsen, og man tilbød fornyet operation med implantation af en meche. Operationen kunne ikke gennemføres efter planen på grund af udtalte sammenvoksninger.
Der blev klaget over, at undersøgelserne forud for operationerne ikke var tilstrækkelige.

Patientklagenævnet fandt anledning til kritik af overlægen, fordi han ikke havde undersøgt kvinden tilstrækkeligt omhyggeligt forud for operationerne.
Nævnet lagde vægt på, at det fremgik af journalen, at den første operation blev foretaget på baggrund af en enkeltstående gynækologisk undersøgelse. Derudover lagde nævnet vægt på, at der ikke forud for den anden operation blev foretaget en revurdering af, om den første operation blev foretaget på korrekt grundlag, og at der ikke blev foretaget tilstrækkelige undersøgelser herunder blæretryksundersøgelse eller henvist til en specialafdeling. Endelig lagde nævnet vægt på, at kvinden, da hun fortsat var urininkontinent efter de 2 første operationer, ikke blev henvist til en specialafdeling, idet det var afgørende nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser før valg af behandling, herunder også i givet fald valg af operationsmetode.


 Til top

   
<< Tilbage