Layout
 
A A A

Klage over manglende ordination af akut lægebesøg

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 9914309
Offentliggørelsesdato: 20. dec 1999
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger

Resumé  |  Vis afgørelse


En ven til en 22-årig ung mand, som angiveligt havde sniffet heroin, kontaktede kl. 21.14 vagtlæge A, som ordinerede almindeligt lægebesøg.
Kl. 22.38 kontaktede vennen igen lægevagten, idet han var utryg ved situationen. Vagtlæge B opretholdt sygebesøget.
Kl. 23.54 ringede patientens kæreste til lægevagten, fordi hun var nervøs for hans tilstand og forhørte sig, hvorvidt patienten skulle have noget modgift. Vagtlæge C aflyste det planlagte besøg.
Ca. ½ time efter sidste samtale med lægecentralen fik patienten vejrtrækningsproblemer, hvorfor hans kæreste tilkaldte en ambulance. Der blev iværksat genoplivningsforsøg, men forgæves.
Der blev klaget over, at ingen af de 3 læger foranledigede akut lægevagtsbesøg hos patienten eller henviste til at rekvirere en ambulance over 112, samt at læge 3 aflyste det planlagte lægebesøg.


Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for kritik af læge A og læge B, idet lægerne på relevant vis indhentede oplysninger om patientens tilstand. Nævnet fandt at måtte lægge til grund, at læge A og B ikke fik beskrevet en tilstand, der indikerede akut lægeundersøgelse eller tilkaldelse af ambulance via 112.
Patientklagenævnet fandt imidlertid, at der var grundlag for kritik af læge C. Nævnet lagde til grund, at lægen var bekendt med læge A’s visitering til sygebesøg samt begrundelsen herfor. Nævnet lagde videre til grund, at lægen var bekendt med, at der var tale om en 3. gangs opringning indenfor få timer. Nævnet lagde vægt på, at der ikke var noget der tydede på, at patientens tilstand ved denne henvendelse havde ændret sig til det bedre i forhold til de tidligere henvendelser, og fandt således ikke, at der var lægelig indikation for at aflyse vagtlægebesøget.


 Til top

   
<< Tilbage