Layout
 
A A A

Klage over manglende yderligere behandling af brystkræft

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 9914206
Offentliggørelsesdato: 20. dec 1999
Faggruppe: Læger
Speciale: Kirurgi

Resumé  |  Vis afgørelse


En 47-årig kvinde henvendte sig i august 1998 til en speciallæge i kirurgi på grund af en knude i brystet. Han henviste til yderligere undersøgelse på sygehus, hvor knuden blev bortopereret. Da ikke alt kræftvæv var fjernet foreslog overlægen fjernelse af brystet.
Derefter konsulterede kvinden igen speciallægen, som oplyste hende om behandlingsmulighederne, og om at hun selv måtte træffe beslutning, om hun ønskede yderligere behandling. Hun meddelte så sygehuset, at hun ikke ønskede fjernelse af brystet. Overlægen oplyste hende om risici derved.
I de følgende måneder var kvinden til adskillige samtaler hos speciallægen, som pointerede, at det var hende selv, som måtte træffe beslutning, om hun ønskede operation. Ved en konsultation ca. 3 måneder efter den første konsultation fandt speciallægen en hævelse af brystet, som kunne tolkes som operationsfølger. Ved den lejlighed var kvinden meget afvisende overfor yderligere operation. Ved en konsultation ca. 1 ½ måned efter oplyste hun, at hun muligvis var parat til at ændre holdning. I februar konstaterede speciallægen, at svulsten var vokset yderligere, og hun blev henvist til behandling på sygehus. Herfra blev hun viderehenvist til strålebehandling.
Der er klaget over, at speciallægen ved flere konsultationer undlod at henvise til yderligere behandling for brystkræft.


Patientklagenævnet fandt ikke anledning til kritik af speciallægen. Nævnet lagde vægt på, at kvinden var fuldt orienteret fra sygehuset om de kirurgiske behandlingsmuligheder, men hun valgte selv et psykoterapeutisk behandlingsforløb.
Nævnet lagde endvidere vægt på, at speciallægen henviste til diagnostik på sygehus og igen henviste til sygehus i februar 1999.

 


 Til top

   
<< Tilbage