Layout
 
A A A

Manglende samtykke til ændret operation

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 9913809
Offentliggørelsesdato: 20. dec 1999
Faggruppe: Læger
Speciale: Ortopædkirurgi
Juridisk tema: Information og samtykke

Resumé  |  Vis afgørelse


En 46-årig kvinde blev den 22. juni 1993 indlagt med henblik på at få bortopereret albuebenets nedre ende. Kvinden blev på selve operationsdagen undersøgt af den opererende overlæge, som efter undersøgelsen valgte af foretage en anden operation af armen.
Der blev klaget over, at der ikke var grundlag for operationen, at der blev begået fejl ved operationen samt at opererende overlæge ikke informerede patienten om det ændrede indgreb før operationen.

Patientklagenævnet fandt ikke anledning til at kritisere overlægens grundlag for operation, idet de fund, som overlægen gjorde ved undersøgelsen kunne tyde på, at en anden operation ville være mere hensigtsmæssig. Nævnet fandt derfor heller ikke grundlag for kritik af, at overlægen undlod at foretage den planlagte operation.
Patientklagenævnet fandt heller ikke grundlag for at kritisere selve operationen, idet operationen i henholdt til operationsbeskrivelsen blev udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.
Patientklagenævnet fandt derimod, at overlægen havde overtrådt lægeloven, idet han ikke i tilstrækkelig grad inddrog patienten i beslutningen om den ændrede plan for operation og fik hendes samtykke hertil. Nævnet lagde i denne forbindelse vægt på, at der blev gennemført et andet indgreb end det, patienten havde givet samtykke til.

 


 Til top

   
<< Tilbage