Layout
 
A A A

Klage over mangelfuld udredning af komplikation efter operation i brysthulen

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 9913705
Offentliggørelsesdato: 20. dec 1999
Faggruppe: Læger
Speciale: Brysthulekirurgi (thoraxkirurgi)
Kirurgi
Juridisk tema: Ansvarsfordeling

Resumé  |  Vis afgørelse


En 52-årig kvinde blev indlagt på brysthulekirurgisk afdeling til operativ fjernelse af en 3 cm stor svulst beliggende i brysthulen til højre for rygsøjlen. Ifølge beskrivelsen forløb operationen den 11. oktober 1995 ukompliceret.
Kvinden frembød den 13. oktober 1995 klinisk og røntgenologisk tegn på læsion af spiserør eller luftrør, og i de følgende døgn udviklede det kliniske billede sig samtidig med, at hun blev gradvist dårligere. Den 14. og den 17. oktober 1995 blev der udtømt blodigt væske fra lungesækken på venstre side. Den 21. oktober blev operationen gentaget, og der blev indlagt et dræn. Ved operationen fandt man læsion af spiserøret. I de følgende døgn forværredes kvindens tilstand yderligere, og den 30. oktober 1995 blev der udført kikkertundersøgelse, der viste mørhed i tarmvæggen på den øverste del af tyktarmen. Kvinden blev igen opereret den 3. november 1995. Ved operationen fandtes tarmene udbredt nekrotiske, og man opgav yderligere behandling. Samme dag afgik kvinden ved døden.
Behandlingen af patienten var ifølge det oplyste drøftet på daglige konferencer på brysthulekirurgisk afdeling.
Der blev klaget over, at komplikationerne efter operationen den 11. oktober 1995 blev mangelfuldt udredt.Patientklagenævnet fandt, at læsionen på spiserørret burde være diagnosticeret allerede den 13. oktober 1995, idet kvinden frembød kliniske og røntgenologiske tegn på læsion af enten spiserøret eller luftrøret på dette tidspunkt.
Nævnet lagde herved vægt på, at det af journalen den 13. oktober 1995 fremgik, at der havde udviklet sig luft i halsens bindevæv (subkutant emfysem) samtidig med, at der kom rigelig luft i det peroperativt anlagte dræn. Der blev anlagt et ekstra dræn i højre pleurahule.
Nævnet lagde endvidere vægt på, at røntgenoptagelse af brysthulen den 12. og 13. oktober 1995 viste tiltagende luft i halsens bindevæv, væske i begge brystkassehuler og sammenfald af venstre nederste lungelap.
Efter lægelovens § 6, stk. 1, er enhver læge forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udførelsen af sit arbejde. Lægen er således som udgangspunkt selvstændigt ansvarlig for en given behandling. Spørgsmålet om placering af ansvar for behandlingen bliver efter Patientklagenævnets opfattelse aktuelt, når lægen konfererer med en anden, mere ansvarlig læge om behandlingen, eller hvis behandlingen senere vurderes og godkendes på en konference.
I en situation som den foreliggende, hvor behandlingen ifølge det oplyste blev drøftet på konference på brysthulekirurgisk afdeling hver morgen, fandt nævnet, at ansvaret for, at den korrekte diagnose ikke blev stillet, måtte påhvile den/de læger på konferencen, som har den højeste kompetence vedrørende beslutning om diagnose og behandling af kvinden.
Det var ikke oplyst for nævnet, hvem der havde det lægelige ansvar for de beslutninger, der blev truffet på konferencerne om behandling af kvinden. Afgørelsen blev derfor meddelt til orientering til den administrerende overlæge på brysthulekirurgisk afdeling.

 


 Til top

   
<< Tilbage