Layout
 
A A A

Behandling af kvinde med graviditet uden for livmoderen på et grønlandsk sygehus

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 9913609
Offentliggørelsesdato: 20. dec 1999
Faggruppe: Læger
Sygeplejersker
Speciale: Gynækologi og obstetrik

Resumé  |  Vis afgørelse


En 21-årig kvinde henvendte sig på sygehuset den 7. november 1997 på grund af smerter i underlivet. Hun blev undersøgt af en sygeplejerske, der tilkaldte læge. Lægen fandt kvinden overvægtig og klagende, men ellers upåvirket, og indlagde hende på mistanke om nyrestenskolik.
Den følgende dag var kvinden fortsat smertepåvirket. Der blev taget graviditetstest, som var negativ. På grund af kvindens størrelse blev der ikke fundet grundlag for at foretage ultralydsundersøgelse.
Den 9. november 1997 var blodprocenten faldet til 3,9 mmol/l og fornyet graviditetstest var positiv. Efter forgæves forsøg på overflytning af kvinden til et større sygehus blev hun opereret med fjernelse af blod i bughulen, graviditet udenfor livmoderen samt en cyste på venstre æggestok. Dagen efter operationen blev hun af lægen fundet velbefindende, men om natten blev hun dårlig med udsættende vejrtrækning og påvirket hjertefunktion. Der blev om morgenen straks iværksat overflytning til at andet sygehus, men kvindens tilstand blev imidlertid forværret, og hun afgik ved døden samme dag.
Der blev klaget over, at der ikke blev foretaget en tilstrækkelig undersøgelse af kvinden ved indlæggelsen. Endvidere blev der klaget over, at operationen ikke blev foretaget korrekt, og at kvinden ikke blev behandlet korrekt efter operationen og frem til overflytningen til det andet sygehus.

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere sygeplejersken og lægen i forbindelse med undersøgelserne ved indlæggelsen. Nævnet lagde vægt på, at sygeplejersken undersøgte kvindens mave og målte puls, blodtryk og temperatur samt foranledigede undersøgelse af læge. Endvidere lagde nævnet vægt på, at lægen ved undersøgelse af maven fandt denne blød, men med en del luft. Der fandtes ingen tegn på påvirkning af bughinden og sidste menstruation var rettidig og normal.
Patientklagenævnet fandt endvidere ikke grundlag for at kritisere operationen af kvinden. Nævnet lagde vægt på, at graviditetsundersøgelse var negativ den 8. november 1997, men positiv den 9. november 1997. Endvidere lagde nævnet vægt på, at kvinden forgæves blev forsøgt overflyttet til et bedre udstyret sygehus, og at man var nødt til at operere hende, da smerterne var forværrede, graviditetstesten positiv, og blodprocenten var faldet. Nævnet lagde videre vægt på, at der ved operationen blev udtømt blod og størknet blod fra bughulen, en cyste på venstre æggestok og en graviditet uden for livmoderen blev fjernet, og bughulen blev skyllet efter med saltvand, inden såret blev lukket. Endvidere blev der givet antibiotika samt blod før, under og efter operationen.
Patientklagenævnet fandt, at det var korrekt at overflytte kvinden til et andet sygehus den 11. november 1997. Nævnet lagde vægt på, at hun ved tilsyn af lægen dagen før var fundet velbefindende, men at hun om natten blev dårligere og om morgenen havde påvirket vejrtrækning og hjertefunktion. Endvidere lagde nævnet vægt på, at der fra denne dag ikke længere var en fastansat læge på sygehuset.

 


 Til top

   
<< Tilbage