Layout
 
A A A

Klage over, at patient ved telefonisk kontakt til lægevagten ikke fik tilbudt at blive kørt til lægevagten i ambulance – vagtlæge Hans-Oluf Meyer (autorisationsID 006QT)

Relevante love

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Læger

Afgørelses type
Afgørelse med navn

Sagsnummer: 0867715
Offentliggørelsesdato: 28. apr 2008
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger

Resumé  |  Vis afgørelse


Der er intet resumé, klik her for den fulde afgørelse.


 Til top

   
<< Tilbage