Layout
 
A A A

Klager i forbindelse med opfølgning af patient efter indhentelse af journaler

Relevante love

Centralstyrelsesloven
Læger

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 07F001
Offentliggørelsesdato: 20. apr 2007
Faggruppe: Læger
Speciale: Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)
Juridisk tema: Ansvarsfordeling

Resumé  |  Vis afgørelse


En 64-årig kvinde blev i februar 2005 undersøgt på sygehuset. Overlægen valgte på baggrund af patientens kroniske smerter at rekvirere journalen fra de foregående sygehuse, som patienten var blevet undersøgt på.

Ved en fejl blev de indhentede journaler arkiveret i stedet for at blive lagt til overlægen med henblik på opfølgning af patienten.

Det blev først i august 2005 opdaget, at man ikke havde fulgt op på patienten.

Der blev blandt andet klaget over, at patienten ikke modtog en korrekt behandling, samt at hun måtte vente ½ år på opfølgningen.


Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere overlægen for behandlingen. Nævnet fandt yderligere ikke grundlag for at kritisere den ledende overlæge for håndteringen af afdelingens journaler i forbindelse med patientens behandling.

Nævnet fandt, at ansvaret for fejl i journalhåndteringen lå hos sygehusdirektionen.

Nævnet lagde vægt på, at det var relevant at gennemgå patientens tidligere journaler, idet patientens smerter var kroniske, og at deres årsag ikke tidligere havde kunnet klarlægges.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at den ledende overlæge havde gjort, hvad han kunne for at imødegå de sekretariatsmæssige problemer, idet han ikke selv havde kompetence til at ændre på de logistiske problemer, og at han derfor flere gange havde gjort sygehusdirektøren opmærksom på problemet, samt internt havde anmodet afdelingens læger om at være opmærksom på problemet.


 Til top

   
<< Tilbage