Layout
 
A A A

Klage over, at der ikke blev foretaget tilstrækkelig undersøgelse (lungekræft)

Relevante love

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Læger

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0763717
Offentliggørelsesdato: 20. nov 2007
Faggruppe: Læger
Speciale: Intern medicin

Resumé  |  Vis afgørelse


En 89-årig kvinde blev indlagt den 25. februar 2005 på en medicinsk afdeling, idet hun gennem et par uger var blevet tiltagende træt og forpustet. Der blev ordineret undersøgelser, herunder en kikkertundersøgelse af mavesækken til afdækning af en eventuel blødning. Der blev yderligere opstartet antibiotisk behandling.

Den 28. februar 2005 fik patienten foretaget en kikkertundersøgelse af den øvre del af maven, som afslørede, at der var små sår i mavesækken. Der blev ordineret behandling med medicin mod sårene. Lægerne ordinerede tillige en kikkertundersøgelse af tyktarmen for at afdække eventuel blødningskilde dér, hvilket blev foretaget den 2. marts 2005. Røntgenbilledet af lungerne gav mistanke om væske i nedre del af højre lunge, og der blev ordineret en ultralydsscanning heraf.

Den 14. marts 2005 havde patienten fortsat feber og tegn til infektion i blodet. Den antibiotiske behandling blev stoppet, hvorefter en blodprøve skulle dyrkes i laboratoriet.

Den 17. marts 2005 blev patientens blod dyrket med henblik på påvisning af en eventuel bakterievækst. Der blev ordineret en ny udtømning af væske fra højre lungehule med henblik på fornyet undersøgelse. Der blev herudover påbegyndt ny antibiotisk behandling, fordi hun havde fået det dårligere.

Den 21. marts 2005 viste en urinundersøgelse, at der var tegn på infektion i urinvejene.

I perioden fra den 23. til den 29. marts 2005 blev patienten fortsat behandlet med antibiotikum, men havde vedvarende let forhøjet temperatur, og blodprøverne viste fortsat tegn til infektion. På et røntgenbillede af hendes lunger, taget den 29. marts 2005, havde væsken i højre lungehule gendannet sig, og den 1. april 2005 forsøgte en læge at anlægge et dræn i lungehulen. Drænanlæggelsen blev gentaget den 4. april 2005, men da hun ikke ønskede dette, ordinerede lægerne i stedet en CT-scanning af brysthulen, som således skulle foretages i stedet for celleundersøgelsen af væsken fra lungehulen.

CT-scanningen af patienten blev foretaget den 6. april 2005 og viste, at hun havde lungekræft med spredning til leveren. Familien blev orienteret derom, og hun blev udskrevet.

Den 27. april 2005 afgik patienten ved døden.

Der blev blandt andet klaget over, at patienten ikke modtog en korrekt behandling.


Nævnet fandt ikke grundlag for kritik af de læger, der var involveret i behandlingen af patienten. Nævnet lagde her vægt på, at da hendes blodprøver viste tegn på blødning, blev der på relevant vis foretaget undersøgelser af hendes mave og tarmkanalen, idet en blødningskilde oftest stammer herfra.
Nævnet lagde videre vægt på, at det var relevant at tømme lungehulen, for dels at undersøge den udtømte væske for bakterier og celler, men også for bedre at kunne se forholdene ved røntgenundersøgelse/CT-scanning af hjerte og lunger.

Det var nævnets opfattelse, at de første røntgenbilleder ikke afslørede noget ondartet, og det først var ved CT-scanningen, at man kunne se lungetumoren.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at hendes primære undersøgelsesresultater og symptomer ikke entydigt gav mistanke om lungekræft. På baggrund af de primære undersøgelsesresultater kunne der for eksempel være tale om mavesår kombineret med svær lungebetændelse.


 Til top

   
<< Tilbage