Layout
 
A A A

Klage over manglende genoptagen af behandling med blodfortyndende behandling.

Relevante love

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Læger

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0763020
Offentliggørelsesdato: 20. nov 2007
Faggruppe: Læger
Speciale: Ortopædkirurgi

Resumé  |  Vis afgørelse


En 49-årig mand blev indlagt på grund af beskadigelse af sene i finger. Patienten var i behandling med blodfortyndende medicin, og denne behandling blev stoppet forud for operationen. Operatøren tog i forbindelse med indgrebet og tilrettelæggelsen af den videre behandling ikke stilling til, hvorvidt den blodfortyndende behandling skulle genoptages efterfølgende. Behandlingen blev ikke genoptaget ved udskrivelsen. Patienten fik 6 dage efter operationen en blodprop i hjernen.

Der blev klaget over, at den blodfortyndende behandling blev indstillet.


Nævnet fandt grundlag for kritik af den læge, der foretog operationen, idet nævnet fandt, at operatøren selvstændigt burde have taget stilling til, om den blodfortyndende behandling skulle genoptages. Nævnet fandt tillige grundlag for kritik af den udskrivende læge.


 Til top

   
<< Tilbage