Layout
 
A A A

Klage over manglende indlæggelse af svært påvirket patient

Relevante love

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Læger

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0762820
Offentliggørelsesdato: 20. nov 2007
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger

Resumé  |  Vis afgørelse


En 73-årig kvindes hjemmeplejer kontaktede praktiserende læge, idet patienten havde faldende blodtryk, stigende puls og forhøjet temperatur, ligesom vedkommende havde svært ved at støtte på benene. Lægen foreslog indlæggelse, men dette ville patienten ikke. Lægen iværksatte behandling for urinvejsinfektion og ordinerede øget væskeindtagelse, og desuden sikrede lægen sig, at hjemmeplejen ville tilse patienten 4 gange dagligt. Ved senere indlæggelse blev det konstateret, at patienten havde urinvejsinfektion med blodforgiftning.

Der blev klaget over den praktiserende læges behandling.


Nævnet fandt ikke grundlag for kritik af lægen, idet nævnet ikke fandt grundlag for at antage, at patienten havde indvilliget i at blive indlagt. Nævnet fandt, at lægen havde søgt at sikre hyppige tilsyn ved hjemmeplejen. Endelig fandt nævnet, at der ikke på henvendelsestidspunktet var grundlag for tvangsforanstaltninger overfor patienten.


 Til top

   
<< Tilbage