Layout
 
A A A

Klage over fjernelse af modermærke samt information om indgrebet.

Relevante love

Centralstyrelsesloven
Læger
Patientsikkerhed

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0761212
Offentliggørelsesdato: 20. apr 2007
Faggruppe: Læger
Speciale: Hud- og kønssygdomme
Juridisk tema: Information og samtykke
Journalføring

Resumé  |  Vis afgørelse


En 43-årig kvinde blev den 4. juni 2004 henvist til speciellæge i dermatologi på grund af, at hun havde et kløende og farvevekslende modermærke på højre ankel, der målte 10 x 7 mm.

Speciallægen fandt ved sin undersøgelse den 2. august 2004, at der var mistanke om hudkræft, hvorefter han fjernede modermærket, 1 cm, som blev sendt til undersøgelse.

Den 4. august henvendte hun sig til egen læge, idet der var siven fra såret, som målte 2 x 2 cm gående ind til bindehinden.

Den 17. august var hun til kontrol hos speciallægen, som orienterede hende om, at der var tale om modermærkekræft. Han fandt, at såret var uden infektion og anbefalede skiftning ca. hver 2. dag med levertransalve og tør forbinding.

Den 3. september 2004 blev hun undersøgt på plastikkirurgisk ambulatorium efter henvisning fra speciallæge. Der blev aftalt operation med pålæggelse af delhudstransplantat.

Den 13. september 2004 blev hun opereret på plastikkirurgisk ambulatorium, hvor hun fik fjernet yderligere ½ cm af sårranden og bunden af såret samt fik pålagt transplantat. Der var ingen tegn til umiddelbar infektion.

Først ved kontrol den 10. december 2004 var såret fuldstændig helet.

Der blev klaget over, at hun ikke var blevet informeret om, at speciallæge foretog et operativt indgreb, samt at hun ikke modtog en korrekt behandling.


Nævnet fandt grundlag for kritik af speciallægens behandling og journalføring af behandlingen. Nævnet fandt endvidere, at han ikke havde journalført, hvilken information der blev givet, og hvorvidt hun samtykkede til behandlingen. Nævnet fandt det dog ikke tilstrækkeligt godtgjort, at lov om patienters retsstilling § 6, jf. § 7 var overtrådt, idet der var modstridende oplysninger om, hvilken information, der var givet.


 Til top

   
<< Tilbage