Layout
 
A A A

Klage over manglende fremsendelse af journal fra tidligere praktiserende læge

Relevante love

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Læger

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0761113
Offentliggørelsesdato: 20. apr 2007
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger

Resumé  |  Vis afgørelse


En patient anmodede i juli og august 2005 sin tidligere praktiserende læge om at fremsende hendes journal til hendes nye praktiserende læge.

Patientens nye praktiserende læge anmodede ligeledes om, at få fremsendt journalen fra den tidligere praktiserende læge. Den tidligere praktiserende læge fremsendte ikke journalen i forbindelse med disse anmodninger fra patienten selv samt den nye praktiserende læge.

Først i august 2006 fremsendte patientens tidligere praktiserende læge journalen til patientens nye læge.

Der blev klager over, at den tidligere praktiserende læge trods flere rykkere ikke fremsendte til patientens nye læge.


Patientklagenævnet kan oplyse, at nævnet som udgangspunkt betragter oplysninger indeholdt i en patientjournal som oplysninger, der er nødvendige for den videre behandling af en patient. Således bør en patients journal fremsendes på forlangende.

Det er nævnets opfattelse, at den tidligere praktiserende læge i umiddelbart fortsættelse af patientens anmodninger burde havde fremsendt hendes journal til hendes nye læge.

Nævnet finder på denne baggrund, at den tidligere praktiserende læge handlede under normen for almindeligt anerkendt faglig standard ved sin håndtering af patientens anmodning om fremsendelse af hendes journal til hendes nye læge.


 Til top

   
<< Tilbage