Layout
 
A A A

Klage under manglende diagnosticering af hul mellem spiserør og luftrør

Relevante love

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Læger

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0760521
Offentliggørelsesdato: 20. apr 2007
Faggruppe: Læger
Speciale: Røntgen (radiologi)
Juridisk tema: Journalføring

Resumé  |  Vis afgørelse


En 12 dage gammel dreng fik foretaget en røntgenundersøgelse af spiserøret, fordi han siden fødslen havde haft perioder med vejrtrækningsbesvær. Undersøgelsen viste ingen tegn på fistel mellem luftrør og spiserør, forsnævring eller brok, og der blev observeret normal muskelsammentrækning.

I en periode på cirka et halvt år gennemgik drengen et udredningsforløb med henblik på at finde årsagen til hans vejrtrækningsproblemer. Ingen af undersøgelserne gav et sikkert holdepunkt for en diagnose.

Da han var cirka 11 måneder, blev det ved en kikkertundersøgelse påvist, at der var en snæver forbindelse mellem luftrør og spiserør, og den blev siden lukket ved en operation.

Der blev bl.a. klaget over, at der blev lavet en fejlagtig røntgenbeskrivelse af de billeder, der blev taget, da drengen var 12 dage gammel.


Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere overlægen for hans behandling i forbindelse med røntgenundersøgelsen. Men nævnet fandt derimod grundlag for at kritisere overlægen for hans journalføring.

Nævnet lagde herved vægt på, at journalføringen var mangelfuld, idet overlægen burde have noteret, at man på et enkelt af billederne kunne se kontrastvæske i luftvejene, men at dette skyldes en fejlsynkning hos patienten og ikke en fistel.


 Til top

   
<< Tilbage