Layout
 
A A A

Klage over diagnosticering baseret udelukkende på tidligere sygehistorie og uden klinisk undersøgelse

Relevante love

Centralstyrelsesloven
Læger

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0760519
Offentliggørelsesdato: 20. apr 2007
Faggruppe: Læger
Speciale: Børnesygdomme (pædiatri)

Resumé  |  Vis afgørelse


En 5-årig pige, som var kendt med svære forstoppelser, blev indlagt efter to uger med tiltagende mavesmerter og udspilet bug.

Dagen efter indlæggelsen blev hun i forbindelse med stuegang set af en overlæge, som ordinerede, at en påbegyndt behandling for forstoppelse skulle fortsætte under ambulant kontrol.

Den næste dag bestilte en anden overlæge en akut ultralydsundersøgelse af pigens mave på mistanke om en tumor eller cystisk dannelse. En CT-scanning viste en svulst i maven, og pigen fik siden stillet diagnosen non-Hodgkin lymfom, type B, stadium 3.

Der blev klaget over, at patienten ikke modtog en korrekt behandling.


Nævnet fandt grundlag for at kritisere den overlæge, som tilså patienten ved stuegang dagen efter hendes indlæggelse.

Nævnet lagde herved vægt på, at overlægen ikke tog stilling til, om den iværksatte behandling forløb tilfredsstillende, og at han ikke foretog nogen undersøgelse af patienten.


 Til top

   
<< Tilbage