Layout
 
A A A

Klage over at en patient udviklede tryksår under en indlæggelse

Sagsnummer: 0760504
Offentliggørelsesdato: 28. nov 2007
Faggruppe: Social- og sundhedsassistenter
Sygeplejersker
Juridisk tema: Ansvarsfordeling

Resumé  |  Vis afgørelse


En 47-årig mand, som efter en ulykke var lammet i både arme og ben, indlagt på akut på mistanke om blodinfektion (rosen) i højre fod. En sygeplejerske anbragte ham på en trykaflastende madras af mærket ”Nimbus”, da patienten oplyste, at han havde let ved at få tryksår. Sygeplejersken udførte ikke en egentlig tryksårsrisikosscoring.

Tre dage efter indlæggelsen blev det opdaget, at patienten havde store vabler under begge hæle.

Patienten blev herefter løbende anbefalet at mobilisere sig, ligesom han blev anbefalet at ændre stilling i sengen til aflastning. Hans fødder var placeret højt ifølge aftalen med lægen. Herudover havde fysioterapeuten udleveret nogle skråpuder, så hælene kunne være fri, uden at der kom øget tryk på underbenene.

Der blev klaget over, at patienten under indlæggelsen udviklede tryksår på begge hæle samt store vabler.


Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere de involverede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, idet nævnet lagde vægt på, at patienten blev lejret på en særlig madras allerede ved indlæggelsen, og at den omstændighed, at han alligevel udviklede tryksår på hælene, var en hændelig komplikation.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at patienten blev observeret tæt, samt løbende var under lægelig kontrol, og at de involverede sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter reagerede relevant, da det kunne konstateres, at patienten havde fået vabler på begge hæle.

Yderligere lagde nævnet vægt på, at patienten spiste og drak tilstrækkeligt, at patienten blev
opfordret til at blive mobiliseret, og at patientens lejring blev vurderet af en fysioterapeut.


 Til top

   
<< Tilbage