Layout
 
A A A

Klage over fejlmedicinering

Sagsnummer: 0760503
Offentliggørelsesdato: 20. apr 2007
Faggruppe: Social- og sundhedsassistenter
Sygeplejersker
Juridisk tema: Ansvarsfordeling

Resumé  |  Vis afgørelse


En 58-årig kvinde blev den 28. september 2004 indlagt på et hospital under diagnosen akut blindtarmsbetændelse. Samme aften blev hun opereret, men dog uden at man konstaterede blindtarmsbetændelse. Der var derimod talrige udposninger på en del af tyktarmen, ligesom der var betændelsesforandringer i disse udposninger.

Der blev ordineret smertestillende behandling med morfin 10 mg efter behov.

Den 29. september 2004 kom en sygeplejestuderende efter at have drøftet medicingivningen med en social- og sundhedsassistent til at give en fejldosis morfin til patienten, som blev påvirket heraf. Der blev tilkaldt sygeplejerske og læge, og der blev givet medicin med tilsigtet effekt.

Efterfølgende havde personalet flere samtaler med patienten om fejlmedicineringen.

Den 4. oktober 2004 blev patienten udskrevet.

Der blev blandt andet klaget over, at patienten blev fejlmedicineret den 29. september 2004.


Patientklagenævnet fandt grundlag for at kritisere social- og sundhedsassistenten for behandlingen af patienten.

Patientklagenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere den sygeplejerske, der var ansvarlig for den instruktion vedrørende sygeplejestuderendes ophældning og uddeling af medicin, som var gældende den 29. september 2004 på afdelingen.

Nævnet oplyste, at klager over studerende og andre, der benyttes som medhjælp af sundhedspersoner, principielt ikke er omfattet af Patientklagenævnets kompetence, men henhører under Sundhedsstyrelsen. Nævnet kan imidlertid vurdere den sundhedsperson, som har ansvaret for den studerendes handlinger. Nævnet kan således vurdere, om den pågældende sundhedsperson har instrueret og kontrolleret den studerende tilstrækkeligt, ligesom nævnet kan vurdere, om den pågældende sundhedsperson havde kompetence til at videregive den konkrete opgave til den studerende.

Nævnet lagde i relation til sygeplejersken vægt på, at der ifølge afdelingens instruks kunne gives tablet morfin 15 -20 mg eller injektion 10 – 15 mg. Nævnet lagde i denne forbindelse vægt på, at det er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ikke at angive en fast administrationsvej, idet det altid vil bero på et skøn samt den enkeltes kompetence, hvorledes injektionen gives.

Nævnet lagde videre vægt på, at sygeplejersken havde givet den sygeplejestuderende vejledning i ophældning, uddeling samt dokumentation af medicin, herunder subkutane injektioner samt virkning og bivirkninger. Videre lagde nævnet vægt på, at den sygeplejestuderende havde oplyst, at hun tidligere havde givet intramuskulære injektioner.

Nævnet lagde for så vidt angår social- og sundhedsassistenten vægt på, at hun fungerede som vejleder for den sygeplejestuderende, da hun i den konkrete situation valgte at uddelegere medicingivningen til den studerende. Videre lagde nævnet vægt på, at social- og sundhedsassistenten i denne situation skulle have kunnet foretage en vurdering af, om den studerende kunne magte opgaven og have vejledt hende i at udføre opgaven korrekt.


 Til top

   
<< Tilbage