Layout
 
A A A

Klage over utilstrækkelig behandling i forbindelse med symptomer på diskusprolaps

Relevante love

Centralstyrelsesloven
Læger

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0660125
Offentliggørelsesdato: 20. apr 2007
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger

Resumé  |  Vis afgørelse


En 27-årig mand henvendte sig den 9. november 2005 telefonisk til sin praktiserende læge, idet han havde ondt i lænden samt en sovende fornemmelse omkring endeballerne. Endvidere havde han problemer med at komme af med vandet og med afføringen. Han havde tidligere fået konstateret 2 diskusprolapser i lænden. Lægen ordinerede herefter aflastning, øvelser samt smertestillende medicin. Desuden vejledte hun patienten om, hvilke symptomer han skulle være opmærksom på.

Den 11. november 2005 var patienten i konsultation hos lægen, idet han var blevet følelsesløs i pungen og fortsat havde smerter i lænden. Han havde endvidere fortsat problemer med at komme af med vandet, og han havde ikke haft afføring i flere dage. Lægen ordinerede herefter en ændring i den smertestillende behandling, muskelafslappende medicin samt et middel mod forstoppelse. Hun tilrådede ham desuden at kontakte en læge, hvis han ikke fik det bedre.

Den 12. november 2005 henvendte patienten sig til lægevagten, idet han havde besvær med vandladning og var følelsesløs i sæderegionen. Han blev herefter akut indlagt på sygehuset, hvor det efterfølgende blev konstateret, at der var tale om et klassisk tilfælde af læsion af nerverødder i ryghvirvelkanalen. Han blev herefter opereret for en prolaps ved 5. lændehvirvel.

Der blev klaget over, at lægen ikke foretog korrekt behandling i forbindelse med den telefoniske konsultation og den efterfølgende undersøgelse i lægens klinik.

Nævnet fandt grundlag for kritik af lægen. Nævnet fandt, at lægen burde have indkaldt patienten til en undersøgelse i konsultationen, da han henvendte sig telefonisk, idet han havde faresymptomer i form af en sovende fornemmelse i området omkring endeballerne og forstyrrelser i afføring og vandladning. Nævnet fandt videre, at lægen, efter at have haft patienten i konsultation den 11. november 2005, burde have konfereret hans symptomer med en speciallæge i neurologi eller neurokirurgi eller have indlagt ham akut, idet han udover de tidligere faresignaler, ved konsultationen nævnte yderligere et faresignal i form af følelsesløshed i pungen.


 Til top

   
<< Tilbage