Layout
 
A A A

Anmodning om genoptagelse af klage over behandling af patient med smerter i brystet

Relevante love

Centralstyrelsesloven
Læger
Patientklagenævnets forretningsorden
Sygeplejersker

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0660008
Offentliggørelsesdato: 20. apr 2007
Faggruppe: Læger
Sygeplejersker
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger

Resumé  |  Vis afgørelse


En 35-årig mand med smerter i højre side af brystet kontaktede den 3. december 2003 en vagtlæge, som vurderede, at det var muskelsmerter og ordinerede smertestillende medicin. Den 4. december 2003 henvendte patienten sig til skadestuen, men blev henvist til lægevagten, som derefter blev kontaktet telefonisk. En vagtlæge anbefalede smertestillende medicin, og ved næste henvendelse en halv time senere tilrådede vagtlæge A ham at fortsætte med den smertestillende medicin. En lægesekretær bad efterfølgende en sygeplejerske i skadestuen om at se på ham, hvilket sygeplejersken nægtede. Patienten blev senere indlagt på medicinsk afdeling, hvor man fandt, at han havde lungebetændelse.
Der blev klaget over, at vagtlæge A ikke fandt grundlag for akut undersøgelse, da der blev klaget over kraftige smerter i højre side af overkroppen, og over at en sygeplejerske på skadestuen ikke fandt grundlag for akut undersøgelse af patienten.
Patientklagenævnet fandt ved sin afgørelse af 25. august 2005 grundlag for kritik af vagtlæge A og af sygeplejersken.

Nævnet blev anmodet om at genoptage sagen, idet det blev anført, at man i den sagkyndige udtalelse vedrørende sygepleje fejlagtigt havde opfattet patienten som en primær selvhenvender. Baggrunden, for at afdelingssygeplejersken havde oplyst, at det var en klar regel at selvhenvendende patienter skulle tilses af plejepersonalet og henvises til rette instans, var, at man på sygehuset havde en fælles skranke, der betjente både vagtlæger, skadestue og modtagelse. Det blev endvidere anført, at den involverede sygeplejerske ikke kunne kritiseres, fordi hun ikke ville underkende vagtlægens kompetence.

Vagtlæge A anmodede også nævnet om at genoptage sagen, idet han anførte, at patienten alene ønskede en bedre smertestillende behandling. Han kunne ikke kunne se, at det drejede sig om henvendelse fra en patient, der stod i venteværelset til lægevagten, skadestue og modtagelse. Vagtlæge A har tillige anført, at hvis der kom en patient, der var dårlig, gav personalet i skranken direkte besked til lægevagten.

Nævnet fandt ikke grundlag for at genoptage sagen, idet der ikke var fremkommet væsentlige nye oplysninger. Nævnet fandt i den forbindelse fortsat, at det måtte lægges til grund, at patienten efter at have været i telefonisk kontakt med lægevagten måtte anses for selvhenvender til en åben skadestue, hvor også patienter, der har været i behandling hos egen læge eller lægevagten, kan forvente at blive tilset af plejepersonale.


 Til top

   
<< Tilbage