Layout
 
A A A

Klage over manglende tilsyn ved hævelse og rødmen i ansigtet.

Relevante love

Centralstyrelsesloven
Læger

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0659708
Offentliggørelsesdato: 20. apr 2007
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger

Resumé  |  Vis afgørelse


En 97-årig kvinde, der boede på plejehjem, havde fået hævelse i ansigtet med rødmen omkring munden. Plejepersonalet kontaktede derfor praktiserende læge B, som ordinerede medicinsk behandling med antihistaminer. Dagen efter kontaktede plejepersonalet praktiserede læge A, da behandlingen ikke havde hjulpet. Lægen ordinerede behandling med hormoncreme.

Der blev klaget over, at lægen vurderede, at der ikke var behov for tilsyn.


Nævnet fandt grundlag for kritik af praktiserende læge A, idet nævnet lagde vægt på, at lægen burde have stillet diagnosen ved et lægeligt tilsyn og ikke ved en telefonkonsultation, idet kvinden havde haft udslæt i ansigtet med hævelse igennem 2 døgn, og da behandlingen med antihistaminer ikke havde haft effekt.

Nævnet kunne i den forbindelse oplyse, at et allergisk udslæt med hævelse må forventes at aftage under en behandling med antihistaminer. En udebleven behandlingseffekt må derfor føre til overvejelse om anden diagnose.

Nævnet fandt videre grundlag for kritik af læge A´s journalføring, idet journalen manglede de fornødne oplysninger om patientens tilstand og begrundelse for behandlingen.


 Til top

   
<< Tilbage