Layout
 
A A A

Klage over at patienten blev tilbageholdt på sin stue, ved at dørhåndtaget blev holdt udefra

Relevante love

Centralstyrelsesloven
Tvang i psykiatrien

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0658610
Offentliggørelsesdato: 3. jul 2006
Faggruppe: Læger
Speciale: Psykiatri

Resumé  |  Vis afgørelse


En 28-årig mand blev i forbindelse med en tvangsmedicinering ført til sin stue og tilbageholdt der ved, at dørhåndtaget til stuen blev holdt udefra i ½ time.

Patienten klagede til Det lokale Psykiatriske Patientklagenævn over, at han var blevet tilbageholdt på sin stue ved at dørhåndtaget blev holdt udefra i ½ time.

Det lokale Psykiatriske Patientklagenævn fandt, at patienten havde været ulovligt tilbageholdt. Nævnet lagde herved vægt på, at patienten med lukket dør blev tvangsmæssigt tilbageholdt på sin stue i et ikke ubetydeligt tidsrum (mindst en halv time), uden at der var et personalemedlem til stede på stuen. Denne væsentlige indskrænkning af bevægelsesfrihed og ophævelse af fællesskabet måtte vurderes som et tvangsmæssigt indgreb, som nævnet fandt, var lige så vidtgående som de tvangsmæssige indgreb, der er udtrykkeligt op-regnede i psykiatriloven. Uden lovhjemmel måtte anvendelse af et sådant indgreb derfor anses som ulovligt.


Overlægen påklagede afgørelsen fra Det lokale Psykiatriske Patientklagenævn til Sundhedsvæsenets Pati-entklagenævn.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn ophævede afgørelsen fra Det lokale Psykiatriske Patientklagenævn, da nævnet fandt, at klagen faldt uden for den kompetence, der er henlagt til Det Psykiatriske Patientklage-nævn.

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn var af den opfattelse, at indgreb som tilbageholdelse på en stue ved at holde dørhåndtaget udefra ikke er reguleret af psykiatrilovens bestemmelser om anvendelse af fysisk magt. Nævnet fandt endvidere, at indgrebet ikke er reguleret af de øvrige bestemmelser i psykiatriloven.

Nævnet oplyste, at den endelige bedømmelse af magtanvendelsens lovlighed henhører under domstolene.


 Til top

   
<< Tilbage