Layout
 
A A A

Klage over utilstrækkelig behandling af HIV-infektion under indlæggelse på psykiatrisk afdeling.

Relevante love

Centralstyrelsesloven
Læger
Sygeplejersker

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0658019
Offentliggørelsesdato: 20. apr 2007
Faggruppe: Læger
Sygeplejersker
Speciale: Psykiatri
Juridisk tema: Ansvarsfordeling

Resumé  |  Vis afgørelse


En 28-årig, psykisk syg, HIV-smittet mand blev indlagt på grund af forværring af sine psykiske symptomer.

Ved indlæggelsen blev der ordineret vanlig dosis af HIV-medicin på baggrund af patientens egne oplysninger herom samt indhentelse af hans journal fra en infektionsmedicinsk afdeling, hvor han var i behandling.

Henholdsvis 2, 3, 6 og 9 dage senere blev det konstateret, at der endnu ikke var modtaget oplysninger fra infektionsmedicinsk afdeling, og behandlingen med den vanlige dosis af HIV-medicin fortsatte.

Der blev klaget over, at patienten ikke modtog en korrekt dosis medicin til bekæmpelse af HIV-smitten under indlæggelsen.


Nævnet fandt grundlag for at kritisere overlægen for behandlingen af patienten.

Nævnet har herved lagt vægt på, at overlægen løbende konstaterede, at der fortsat manglede journaloplysninger fra infektionsmedicinsk afdeling, men at han ikke reagerede på dette.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at behandling mod HIV-smitte burde foregå som ordineret af infektionsmedicinsk afdeling, og at den aktuelle, psykiske lidelse ikke skulle hindre, at der blev fulgt op på den antivirale behandling.


 Til top

   
<< Tilbage