Layout
 
A A A

Klage over manglende vejledning til afdelingens læger i brugen af respirator.

Relevante love

Centralstyrelsesloven
Læger
Sygeplejersker

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0657911
Offentliggørelsesdato: 20. apr 2007
Faggruppe: Læger
Speciale: Anæstesiologi/intensiv

Resumé  |  Vis afgørelse


En 73-årig mand skulle have udført en by-pass operation. Han blev opereret og under denne og bedøvelsen blev der ikke i tilstrækkeligt ventileret, hvorfor der efterfølgende var usikkerhed om, hvorvidt patienten kunne have fået hjerneskade. Der var på afdelingen anskaffet ny respirator, der på flere punkter fungerede anderledes end den tidligere anvendte.

Der blev klaget over, at der ikke blev foretaget korrekt behandling, idet der opstod unødig forhøjet risiko på grund af manglende ventilation.

Nævnet fandt anledning til kritik af den ledende overlæge for ikke at have sørget for regelmæssige revisioner af afdelingens 10 år gamle instruks for anæstesi ved hjertekirurgi, ikke mindst i forbindelse med anskaffelse af en ny type respirator.


 Til top

   
<< Tilbage