Layout
 
A A A

Klage over, at der i det lokale psykiatriske patientklagenævn blev truffet afgørelse vedrørende tvangsmedicinering, uden at patienten var til stede under hele mødet.

Relevante love

Tvang i psykiatrien

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0343302
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2003
Faggruppe: Læger
Speciale: Psykiatri
Juridisk tema: Ankesag

Resumé  |  Vis afgørelse


Patienten, som var en 50-årig kvinde havde klaget til Det lokale Psykiatriske Patientklagenævn over en beslutning om tvangsmedicinering. Nævnets møde startede på afdelingen, idet patienten var fikseret og dermed ikke havde mulighed for at deltage i mødet, hvis dette blev afholdt et andet sted end i afdelingen. På grund af patientens tilstand var det imidlertid ikke muligt at gennemføre mødet med hendes tilstedeværelse, hvorfor det blev besluttet at fortsætte mødet i hospitalets mødelokale. Patientrådgiveren deltog i mødet.

Der blev klaget over, at lægerne på hospitalet nægtede patienten at deltage i patientklagenævnets behandling af sagen, og at lægerne holdt døren, så hun ikke kunne komme ud.


Sundhedsvæsenets Patientklagenævn fandt under de foreliggende omstændigheder ikke grundlag for at kritisere, at en del af mødet ved det lokale psykiatriske patientklagenævn foregik uden patientens tilstedeværelse.


 Til top

   
<< Tilbage