Layout
 
A A A

Journaloplysninger forsvundet i forbindelse med elektronisk nedbrud

Relevante love

Læger

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0340524
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2003
Faggruppe: Læger
Speciale: Ortopædkirurgi
Juridisk tema: Journalføring

Resumé  |  Vis afgørelse


I 1995 konsulterede en 45-årig kvinde, der havde ukarakteristiske knæsmerter, en speciallæge i ortopædkirurgi. I forbindelse med sagens behandling ved nævnet oplyste speciallægen, at den elektroniske journal vedrørende behandlingen af patienten var bortkommet på grund af elektronisk nedbrud.

Der blev klaget over, at speciallægen i 1995 undlod at undersøge hoften.


Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere speciallægen. Nævnet oplyste, at spørgsmålet om elektronisk databehandling ikke er omfattet af nævnets kompetence, man kan være omfattet af lov om personoplysninger. Nævnet havde på grund af den bortkomne journal ikke mulighed for at få sagen belyst, udover, hvad der fremgik af udtalelserne fra sagens parter.

Der blev afgivet dissens i sagen.


 Til top

   
<< Tilbage