Layout
 
A A A

Klage over manglende information, kontrol og lægetilsyn

Relevante love

Centralstyrelsesloven
Læger
Patienters retsstilling
Sygeplejersker

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0340216
Offentliggørelsesdato: 20. sep 2003
Faggruppe: Læger
Sygeplejersker
Speciale: Plastikkirurgi
Juridisk tema: Information og samtykke

Resumé  |  Vis afgørelse


En 43-årig kvinde henvendte sig til en speciallæge for at få foretaget en operation for slapt maveskind. Hun blev forundersøgt af en medhjælp, der orienterede om operationsforløbet og mulige komplikationer. 4 dage efter blev patienten indlagt og blev undersøgt og informeret af speciallægen.

Ved operationen indlagde speciallægen 2 dræn i operationssåret for at opsamle blod og væske. Patienten blev udskrevet dagen efter. I forbindelse med udskrivelsen blev der udtømt blod fra drænene. Patienten blev instrueret i dagligt at tømme drænene. 4 dage efter operationen fik hun fjernet drænene af sygeplejersken. 5 dage herefter blev trådene fjernet af sygeplejersken.

Ved en aftalt kontrol 1½ måned efter operationen havde patienten fortsat gener og smerter i højre side. Speciallægen anbefalede gynækologisk undersøgelse.

Patienten blev senere undersøgt på et gastrokirurgisk ambulatorium. Her fandt man en gammel blodansamling i bugvæggen, og der udtømtes 250 ml blodig væske. Senere blev der udtømt yderligere blod.

Hun gik til kontrol gennem et år og fik derefter foretaget revision af den plastiske operation. Man fandt en stort organiseret, gammel blodansamling omgivet af serumvæske og kapseldannelse tværs over nedre del af maven.

Der blev klaget over, at patienten ikke fik fyldestgørende information inden operationen, idet hun ikke fik oplyst, at der skulle isættes dræn, og at hun ville blive sendt hjem med to dræn i maven. Derudover blev der klaget over, at der ikke var nogen kontrol af den daglige mængde væske og farven fra drænene og over, at der ikke var lægetilsyn ved fjernelse af drænene og ved fjernelse af stingene.


Nævnet fandt grundlag for kritik af speciallægen for informationen af patienten. Nævnet oplyste, at der ikke specielt skulle orienteres om indlæggelse af dræn i forbindelse med operationer, men der var ikke blevet udleveret skriftlig information om det planlagte kosmetiske indgreb og nævnet fandt derfor ikke, at speciallægen havde informeret i overensstemmelse med lov om patienters retsstilling.

Nævnet fandt, at speciallægen ikke havde overtrådt lægeloven ved sin behandling af patienten, idet han havde delegeret ansvaret for information om drænenes pasning og fjernelse til sygeplejersken, og delegationen var i overensstemmelse med sædvanlig praksis.


Nævnet fandt ikke anledning til kritik af sygeplejersken, idet hun havde tømt drænene, maven var blød, og der var ikke tegn på blødning ved udskrivelsen. Det fremgår desuden af sygeplejenotateterne, at patienten blev udskrevet med mavebælte, smertestillende medicin og antibiotika, og at hun var instrueret i at tømme drænene. Derudover var der en aftale med den opererende læge om, at det kun var nødvendigt, at han var til stede, hvis det drejede sig om komplicerede tilfælde, og at drænene måtte fjernes af sygeplejersken, når produktionen i disse var under 20 ml, hvilket var tilfældet. Det fremgik af sygeplejenotaterne, at sygeplejersken ved fjernelse af trådene fandt, at maven var blød, og der ikke var tegn på væskeansamling.

 


 Til top

   
<< Tilbage