Layout
 
A A A

Klage over behandling af nyfødt i forbindelse med hjertelidelse og anlæggelse af kateter

Relevante love

Læger
Sygeplejersker

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0339815
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2003
Faggruppe: Læger
Sygeplejersker
Speciale: Børnesygdomme (pædiatri)

Resumé  |  Vis afgørelse


En pige blev født ved kejsersnit på fødeafdelingen. Et minut efter fødslen havde pigen, der vejede 993 g og var 36 cm lang, åndedrætsbesvær, der blev behandlet med ventilation og ilt. Patienten blev overflyttet til neonatalafdelingen. I de følgende dage blev patienten behandlet med vejrtrækningshjælp (NCPAP) og ilt.

Den 25. april 2001 blev der ordineret røntgen af brystkassen, der viste stort hjerte og mistanke om blodoverfyldning af lungerne samt ultralydundersøgelse af hjertet, der viste et lille åbenstående kar (ductus), samt et moderat stort hul mellem de to hjerteforkamre.

Den 27. april 2001 blev patienten tilset af en afdelingslæge, der ved ultralydundersøgelse af hjertet fandt en relativt stor, åben ductus og foreslog medicinsk behandling (indometacin) heraf.

Denne behandling blev iværksat, og den 29. april 2001 blev patienten akut dårlig med kredsløbssvigt og syreforgiftning. Behandling heraf blev foretaget af en reservelæge, der blandt andet forsøgte at anlægge et kateter i pulsåren i armen.

Den 30. april 2001 tilså en sygeplejerske patienten og fandt, at venstre hånd og fingre var blålige, men ikke blege. Hun foranledigede, at kateteret blev fjernet mellem kl. 7.55 – 8.00. Umiddelbart efter at katetret var fjernet, blev venstre hånd mere hvid op til håndleddet, men senere igen blåfarvet til midt på hånden med meget dårlig blodforsyning.

Den 30. april 2001 kl. ca. 14.00 blev patienten tilset af speciallæge i børnesygdomme med henblik på den dårlige blodforsyning af venstre underarm. Imidlertid blev blodforsyningen til fingrene på venstre hånd forværret, således at alle fingrene den 10. maj 2001 måtte amputeres.

Der blev klaget over, at afdelingslægen foretog en mangelfuld diagnosticering af patientens tilstand den 27. april 2001, at patienten ikke modtog korrekt behandling i forbindelse med et anlagt kateter i venstre arm ved albueleddet den 29. april 2001, samt at en sygeplejerske ikke behandlede patienten korrekt den 30. april 2001, herunder at hun ikke tilkaldte en læge.Nævnet fandt grundlag for at kritisere afdelingslægen, idet hun burde have konstateret, at der kun var 2 aortaklapper, samt have beskrevet aorta, idet forsnævring (coarctatio) er en kendt og frygtet komplikation.

Nævnet lagde vægt på, at det fremgik af journalen den 27. april 2001, at afdelingslægen fandt en relativt stor, åben ductus og foreslog medikamentel behandling heraf (indometacin). Videre fremgår det at det blev fundet forhøjet blodtryk i lungerne.

Det var nævnets opfattelse, at forsnævring af aorta bør udelukkes, før der planlægges lukning af ductus.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere reservelægen for anlæggelse kanylen i pulsåren i venstre albuebøjning, idet tiden var knap og idet mere perifer og mindre risikabel placering af arteriekanylen ikke kunne gennemføres på det 990 gram store barn.

Nævnet lagde vægt på, at patienten havde alvorlige cirkulationsforstyrrelser i form af syreophobning, gråbleg ansigtsfarve, besværet vejrtrækning, mislyd ved hjertet samt nedsat iltmætning i blodet.

Nævnet fandt, at monitorering af hjerterytme, vejrtrækning samt blodets iltindhold var nødvendig for at etablere korrekt behandling.

Nævnet fandt grundlag for at kritisere sygeplejersken, idet hun burde have foranlediget fjernelse af kateteret straks den 30. april 2001.

Nævnet lagde vægt på, at det fremgik af sygeplejerskens udtalelse til sagen, at hun ved rapport den 30. april 2001 kl. 7.20 blev informeret om, at venstre hånd og fingre på patienten var blålige og blege. Videre fremgår det, at sygeplejersken tilså patienten den 30. april 2001 kl. 7.35 og fandt, at venstre hånd og fingre var blålige, men ikke blege, ligesom sygeplejersken konstaterede, at det kateter, der var anlagt i pulsåren i albuebøjningen med henblik på trykmåling, fungerede.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at sygeplejersken var mest stemt for straks at fjerne katetret, men besluttede først ved hjælp af laborant at få taget blodprøver fra katetret, inden det blev fjernet. Kl. 7.50 konstaterede sygeplejersken, at venstre hånd og fingre blev blege, nærmest hvide, hvorfor sygeplejersken skyndte sig ved hjælp af laboranten at få taget blodprøver og katetret blev fjernet.

Det var nævnets opfattelse, at misfarvning og bleghed omkring et A-kateter er udtryk for, at kateteret straks skal fjernes for at undgå vævsdød.


 Til top

   
<< Tilbage