Layout
 
A A A

Klage over manglende information ved kosmetisk operation

Relevante love

Centralstyrelsesloven
Læger
Patienters retsstilling

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0337626
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2003
Faggruppe: Læger
Speciale: Plastikkirurgi
Juridisk tema: Information og samtykke

Resumé  |  Vis afgørelse


En 45-årig kvinde fik af en speciallæge i plastikkirurgi korrigeret hængende øvre og nedre øjenlåg operativt.

1 uge efter var patienten meget generet af hævelse og kløetendens i begge øjne. Stingene blev fjernet, og der fandtes herefter moderat hævelse i huden samt i øjnenes bindehinder.

2 uger efter var patienten fortsat generet af hævede øjenlåg samt hævelse i øjnenes bindehinder, der var tågesyn, tåreflod og nedsat følesans højresidigt i ansigtet. Speciallægen henviste til en øjenlæge.

Øjenlægen konkluderede, at det var et Rokkjærs tilfælde, og at løsning ud mod siden af ansigtet eventuelt med indsættelse af hudtransplantat ville hjælpe.

4 uger efter operationen indopererede plastikkirurgen et hudtransplantat, høstet fra bagsiden af højre øre.

Ved kontrol ca. 2 måneder efter denne operation havde der udviklet sig en hævelse under transplantatet. Patienten havde nedsat bevægelighed i højre side af overlæben samt højre øjenbryn. Ved kontrol efter endnu en måned vurderede speciallægen, at transplantatet var faldet pænt til. Ifølge patienten var der nedsat følelse i kanten af nedre øjenlåg, hvor også øjenvipperne var gået tabt.

Der blev der foretaget reoperation af højre, nedre øjenlåg. Ved denne operation blev halvdelen af transplantatet fjernet, hvorefter der bibeholdtes et transplantat, der var 2-4 mm bredt under høje, nedre øjenlågsrand.


Der blev blandt andet klaget over, at der ikke var informeret tilstrækkeligt inden operationen.


Nævnet fandt grundlag for kritik af speciallægens information af patienten.

Patienten var forud for indgrebet blevet informeret skriftligt og mundtligt om visse komplikationer, men der blev ikke udleveret informationsmateriale specifikt vedrørende det planlagte indgreb og de risici, der var forbundet hermed.

Indgrebet var et korrektivt indgreb dvs. et indgreb, der som hovedformål havde at forbedre udseendet. Lægen bør i henhold til vejledning om information forud for kosmetiske indgreb derfor informere om det pågældende indgreb, herunder hvilke realistiske forventninger patienten kan have til resultatet af indgrebet og om risiko for komplikationer og bivirkninger, herunder senfølger og langtidskomplikationer. Informationen skal gives både skriftligt og mundtligt. Lægen har pligt til at journalføre, hvilke informationer der er givet til patienten, herunder hvilket skriftligt informationsmateriale, der er givet patienten.

Nævnet kunne oplyse, at muligheden for stramning på øjenlåg, der trækker øjenlågskanten fra efter indgrebet (ektropion) er en almindelig kendt og desværre også ikke helt sjældent forekommende komplikation til operation for slaphed ved nedre øjenlåg.


På denne baggrund burde der have været informeret om risiko for stramning på øjenlåg, der trækker øjenlågskanten fra efter indgrebet (ektropion)

Nævnet fandt, at den præoperative information ikke var i overensstemmelse med lov om patienters retsstilling, da der ikke var udleveret fyldestgørende skriftligt informationsmateriale specifikt om operation såvel af øvre som nedre øjenlåg og om komplikationer herved.


 Til top

   
<< Tilbage