Layout
 
A A A

Indberetning vedrørende ordination af for høj dosis kemoterapi og information herom.

Relevante loveAfgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0236103
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2002
Faggruppe: Læger
Speciale: Kræftsygdomme (onkologi)

Resumé  |  Vis afgørelse


En 60-årig kræftsyg kvinde blev indlagt med henblik på kemoterapibehandling. Overlæge A ordinerede den 20. juni 2001 den første behandlingsserie. Den 21. juni 2001 konstaterede overlæge B, at der var ordineret for høj dosis, og at patienten havde modtaget 25 % overdosis. Overlæge B ændrede dosis, og patienten blev udskrevet den 25. juni 2001. Patienten blev genindlagt den 2. juli 2001 med blodforgiftning. Der blev iværksat antibiotisk behandling. Trods dette afgik patienten ved døden.

Sundhedsstyrelsen indberettede overlæge As og overlæge Bs behandling af patienten


Patientklagenævnet fandt grundlag for at kritisere overlæge A for hans behandling af patienten den 20. juni 2001 og indskærpede overfor overlægen at udvise større omhu i sit fremtidige virke. Nævnet lagde herved vægt på, at overlæge A ved sin ordination af Carboplatin den 20. juni 2001 ordinerede ca. 25% mere Carboplatin end den forskriftsmæssige standardbehandling indikerede.

Patientklagenævnet fandt endvidere grundlag for at kritisere overlæge B for hendes information til patienten den 21. juni 2001 og lagde herved vægt på, at overlæge B efter konstateringen af fejldoseringen den 21. juni 2001 burde have informeret patienten om fejlordinationen og forholdsregler i forbindelse hermed.


 Til top

   
<< Tilbage