Layout
 
A A A

Klage over for sen igangsættelse af fødsel ved overbåren graviditet og mistanke om svangerskabsforgiftning

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0234404
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2002
Faggruppe: Læger
Speciale: Gynækologi og obstetrik

Resumé  |  Vis afgørelse


En 34-årig kvinde i graviditetsuge 42 blev indlagt den 18. oktober 2001 på fødeafdelingen med henblik på kontrol af svangerskabsforgiftning. En overlæge fandt ved undersøgelsen, at hun ikke havde subjektive symptomer på svangerskabsforgiftning, men der blev påvist afvigelser i navlesnorsgennemstrømningen og nedsat fostervand, hvorfor overlægen fandt indikation for igangsættelse af fødslen. Der blev planlagt igangsættelse til den 22. oktober 2001.

Imidlertid henvendte patienten sig den 21. oktober 2001 på grund af veer og tegnblødning. Der blev fundet manglende fosteraktivitet, og kvinden fødte et dødfødt velskabt barn.

Sundhedsstyrelsen havde indberettet overlægens behandling af patienten.


Patientklagenævnet fandt grundlag for at kritisere overlægens behandling af patienten den 18. oktober 2001, idet han burde have indlagt patienten med henblik på observation og yderligere undersøgelser indtil igangsættelse af fødslen kunne iværksættes, henset til hendes overbårne graviditet og konstateringen af nedsat fostervand.

Nævnet lagde vægt på, at risikoen for fosterdød stiger betydeligt efter graviditetsuge 42, og såfremt der bliver påvist afvigelser i navlesnorsgennemstrømningen eller fostervandsmængde, vil der være en betydelig øget risiko for iltmangel hos fosteret og dermed fosterdød.


 


 Til top

   
<< Tilbage