Layout
 
A A A

Indberetning om, at sygeplejersken ikke kontaktede låsesmed, da beboeren ikke lukkede op

Relevante love


Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0234024
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2002
Faggruppe: Sygeplejersker

Resumé  |  Vis afgørelse


En 75-årig kvinde på et dagcenter var utilpas, og centeret kontaktede om eftermiddagen den ansvarshavende sygeplejerske på et andet dagcenter. Det blev oplyst, at patienten ikke ønskede læge tilkaldt, men havde accepteret et tilbud om, at aftensygeplejersken ville kontakte hende med henblik på aflæggelse af besøg i hjemmet samme eftermiddag/aften. Sygeplejerske forsøgte herefter forgæves at kontakte patienten telefonisk flere gange i tidsrummet kl. 18.00-19.00, og kørte derefter til patientens bopæl og ringede på, men uden at der blev åbnet. Den følgende dag blev kvinden fundet død i sin lejlighed.

Sundhedsstyrelsen indberettede sygeplejerskens behandling af beboeren til Patientklagenævnet.


Nævnet fandt, at sygeplejersken ikke havde handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af benboeren i dennes hjem. Det var nævnets opfattelse, at sygeplejersken skulle have tilkaldt låsesmed, da hun ikke kunne komme i kontakt med beboeren. Beboeren var af dagcenteret og visitationssygeplejersken blevet beskrevet som grå, klam og kold, og det var konstateret, at beboeren ingen pårørende havde og ikke var indlagt på sygehuset.


 Til top

   
<< Tilbage