Layout
 
A A A

Indberetning af udfærdigelse af en erklæring til brug for den ene part i en samværssag

Relevante love


Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0233701
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2002
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger
Juridisk tema: Lægeerklæringer

Resumé  |  Vis afgørelse


En 6-årig drengs mor henvendte sig til sin praktiserende læge og bad hende udfærdige en udtalelse til støtte for en begæring om ophævelse af samværet mellem sønnen og faderen. Lægen udfærdigede herefter en erklæring, hvor hun frarådede samvær mellem drengen og faderen.

Sundhedsstyrelsen indberettede lægens udfærdigelse af erklæringen til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.


Nævnet fandt grundlag for at kritisere lægen og indskærpede overfor hende at udvise større omhu i sit fremtidige virke. Nævnet lagde vægt på, at det ikke af erklæringen fremgik, hvilke af de i erklæringen anførte oplysninger, der beroede på lægens egen undersøgelse, og hvilke der skyldtes angivelser fra drengens mor, ligesom lægen havde udtalt sig om drengens tilstand og reaktioner, selvom hun ikke havde haft ham til konsultation.


 Til top

   
<< Tilbage