Layout
 
A A A

Klage over manglende indlæggelse af patient med smerter

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0233423
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2002
Faggruppe: Læger
Speciale: Almen medicin, incl. Vagtlæger

Resumé  |  Vis afgørelse


En 75-årig mand havde mange smerter i maven og lysken, og smerterne strålede om på ryggen. Tilkaldt vagtlæge fandt omkring midnat efter foretagen undersøgelse mistanke om nyresten og ordinerede medicin herfor. Næste morgen var patienten død.

Der blev klaget over, at lægen afviste at indlægge patienten.

Nævnet fandt ikke grundlag for kritik af lægen, idet nævnet fandt, at de foreliggende symptomer og de fund, der blev gjort ved undersøgelsen, tydede på nyresten, hvilket patienten i øvrigt tidligere havde været indlagt på grund af mistanke herom. Nævnet oplyste, at det ikke er almindelig praksis at indlægge patienter på grund af nyresten, medmindre behandlingen ikke virker.


 Til top

   
<< Tilbage