Layout
 
A A A

Klage over manglende behandling af forstoppelse hos sindslidende på et botilbud

Relevante love


Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0233311
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2002
Faggruppe: Læger
Sygeplejersker

Resumé  |  Vis afgørelse


En 53-årig mand boede på et botilbud for sindslidende som led i en behandlingsdom. Den psykiatriske behandling blev varetaget af en overlæge fra et nærtliggende sygehus.

I december 2000 fremgår det af journalen fra botilbuddet, at patienten havde problemer med afføringen. I januar 2001 var patienten hos en speciallæge i kirurgi, som fandt udtalt forstoppelse. Han aftalte med personalet på botilbuddet, at de skulle rense patienten ud med lavement.

Den 25. juni 2001 følte patienten sig meget sløj med opkastning og afføringstrang. Dagen efter havde han det tilsyneladende bedre, men var stadig noget bleg, og den 27. juni 2001 om morgenen var han meget dårlig med grønlig opkastning og opspilet mave. Han blev akut indlagt på et sygehus. En røntgenoversigt over bugen viste svært udspilet tarm med væskespejl, og det blev vurderet, at der var stop på funktionen af tyndtarmen som nødvendiggjorde akut operation. Ved en operation samme dag blev der foretaget total fjernelse af tyktarmen og anlæggelse af stomi til tyndtarmen. Tyktarmen blev fundet kronisk udspilet og udfyldt med afføring, 5-10 cm i diameter. Der var de følgende døgn vanskeligheder med væskebalancen og der tilstødte vejrtrækningsbesvær og hjertestop, hvorefter manden døde den 30. juni 2001.

Der blev klaget over, at patientens obstipation ikke blev observeret og behandlet korrekt på botilbuddet i perioden fra oktober 2000 til juni 2001.

Nævnet fandt ikke anledning til at kritisere sygeplejersken, som var ansvarlig for plejen. Nævnet fandt imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt om forstanderen havde foranlediget ordnede optegnelser over hvilken hjælp manden blev tilbudt, og om der efterfølgende var observeret afføring eller ej, samt foranlediget at personalet havde forsøgt at motivere ham til konsultation hos en læge.

Nævnet fandt ikke anledning til at kritisere overlægens behandling af patienten.


 Til top

   
<< Tilbage