Layout
 
A A A

Klage over utilstrækkelig undersøgelse og behandling af senere udviklet hjerteklapbetændelse med komplikationer i form af hjerneblødning

Relevante loveAfgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0233308
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2002
Faggruppe: Læger
Sygeplejersker
Speciale: Hjerte- og kredsløbssygdomme, medicinske (kardiologi)

Resumé  |  Vis afgørelse


En 35-årig kvinde blev henvist til sygehuset med henblik på nærmere udredning for smerter og hævelser i benene. En læge vurderede, at hendes gener var forårsaget af en gigtsygdom, og hun modtog behandling herfor i perioden fra den 6. december 1999 til den 29. februar 2000.

Patienten blev imidlertid dårlig og blev akut indlagt på hjerteafdelingen og fik konstateret en betændelsestilstand i hjerteklapperne, der blev behandlet med antibiotika. Patienten fik herefter en hjerneblødning, der blev anset som en følge af hjerteklapbetændelsen. Der blev foretaget akut operativt indgreb i hjernen. Patienten afgik kort tid herefter ved døden.

Der blev klaget over, at lægerne ikke undersøgte og behandlede patienten tilstrækkeligt, herunder ikke ordinerede en CT-scanning, ikke vurderede patientens tilstand korrekt, samt ikke stillede den korrekte diagnose og over, at patienten ikke blev observeret tilstrækkeligt under indlæggelsen

Patientklagenævnet fandt grundlag for at kritisere 1. reservelægen for hans behandling af patienten i perioden fra den 6. december 1999 til den 29. februar 2000 og lagde herved vægt på, at 1. reservelægen ved behandlingen af patienten burde have foretaget mere omfattende udredning, herunder hjertestetoskopi, foranlediget EKG-undersøgelse samt anbefalet temperaturmåling og vægtkontrol forinden iværksættelsen af medicinsk behandling. Endvidere burde 1. reservelægen have indlagt patienten, da tilstanden blev forværret.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere de læger, der var involveret i behandlingen af patienten i perioden fra den 10. marts til den 27. marts 2000, men fandt imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt, om overlægen den 27. marts 2000 havde foranlediget udførelse af CT-scanning med det formål at få klarlagt, om patientens lammelser var forårsaget af en hjerneblødning.

Videre fandt nævnet ikke grundlag for at kritisere de sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af patienten i perioden fra den 10. til den 27. marts 2000. og lagde herved vægt på, at der ikke var indikation for overvågning af patienten i form af fast vagt, og Ifølge observationsskemaet foretog de involverede sygeplejersker daglig måling, registrering af patientens vitale funktioner såsom blodtryk, puls og temperatur i perioden fra den 10. til den 27. marts 2000.


 Til top

   
<< Tilbage