Layout
 
A A A

Klage over, at operationen var mangelfuld

Relevante love


Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0233109
Offentliggørelsesdato: 20. feb 2003
Faggruppe: Læger
Speciale: Plastikkirurgi
Juridisk tema: Journalføring

Resumé  |  Vis afgørelse


En 33-årig kvinde havde fået fjernet sit venstre bryst på grund af brystkræft. Herefter ønskede hun en rekonstruktion af brystet. Det blev aftalt, at hun skulle have ilagt en ekspansionsprotese på 350 ml. Under operationen blev der ilagt en ekspansionsprotese på 450 ml. i stedet, da der ikke var flere ekspansionsproteser på 350 ml. Da resultatet ikke var tilfredsstillende, herunder at ekspansionsprotesen foldede, blev den fjernet.

Der blev bl.a. klaget over, at overlægen ikke udførte operationen korrekt.

Nævnet fandt anledning til kritik af journalføring af behandlingen, idet den manglende journalføring betød, at ekspansionsforløbet blev uhensigtsmæssigt og lagde herved vægt på, at sygehuslægers journalføring har til opgave at fungere som nødvendigt internt kommunikationsmiddel mellem det personale, der deltager i undersøgelse, behandling og pleje med det formål at sikre det bedst mulige grundlag for behandlingen.

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af behandlingen, idet størrelsen på protesen spillede en mindre rolle for resultatet.


 Til top

   
<< Tilbage