Layout
 
A A A

Klage over brud på tavshedspligten ved at fremsende brev til egen læge

Relevante love


Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0230007
Offentliggørelsesdato: 20. maj 2002
Faggruppe: Læger
Speciale: Gynækologi og obstetrik
Juridisk tema: Tavshedspligt

Resumé  |  Vis afgørelse


En 28-årig kvinde var sammen med sin mand til deres første konsultation på en fertilitetsklinik efter henvisning fra egen læge på grund af barnløshed. Parrets forhistorie og en udredning viste, at der var tale om et problem, som syntes at have flere årsager. Efter cirka tre måneder fremsendte den behandlende speciallæge et brev til den praktiserende læge og oplyste, at behandlingen var ophørt, og der blev endvidere fremsendt kopi af dele af journalen.

Der blev blandt andet klaget over, at speciallægen ved sit brev tilsidesatte sin tavshedspligt, idet han uden patientens samtykke at videregav oplysninger om hende til egen læge.


Nævnet fandt, at speciallægen havde handlet i strid med lov om patienters retsstilling ved at videregive oplysninger til patientens egen læge uden først at indhente hendes samtykke hertil.

Speciallægen oplyste til sagen, at en henvisende læge helt rutinemæssigt i henhold til Lægeforeningens kollegiale vedtægter § 5 får oplysninger om behandling, medmindre parret har frabedt sig dette. Informationen til egen læge indeholdt kun de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger med henblik på eventuel fortsat behandling. Det fremgik af klagen, at der ikke var givet tilladelse til videregivelse af oplysninger til hendes egen læge.

Nævnet oplyste, at en sundhedsperson med patientens samtykke kan videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienten. Videregivelse af oplysningerne uden patientens samtykke kan kun ske af tre grunde: såfremt det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov, eller når videregivelse er nødvendig til berettiget varetagelse af åbenbar almen interesse eller væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre, eller når videregivelsen sker til patientens alment praktiserende læge fra en læge, der virker som stedfortræder for denne. Der kan således ikke ske automatisk videregivelse af udskrivningsbreve til egen læge.

Det var nævnets opfattelse, at der ikke bestod et aktuelt behandlingsforløb, hvor der skulle følges op på eller fortsættes en påbegyndt behandling, idet undersøgelsesprogrammet var afsluttet som følge af uoverensstemmelser. Videregivelsen skete således ikke som led i et aktuelt behandlingsforløb. Der var heller ikke tale om hensyn, som talte for videregivelse til egen læge til brug for behandlingen af patienten, der klart oversteg hensynet til hendes ønske om fortrolighed. Endvidere var speciallægen ikke en stedfortrædende læge for patientens egen læge.


 


 Til top

   
<< Tilbage