Layout
 
A A A

Klage over forkert diagnose i forbindelse med brystsmerter

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0229821
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2002
Faggruppe: Læger
Speciale: Hjerte- og kredsløbssygdomme, medicinske (kardiologi)

Resumé  |  Vis afgørelse


En 52-årig mand fik smerter i brystets højre side, der gik lidt ud i begge arme. Han blev af egen læge henvist til sygehuset, hvor han blev indlagt. Der blev taget blodprøver og hjertekardiogram (EKG) og ikke fundet symptomer på blodprop i hjertet. Samme dag blev patienten undersøgt af en 1. reservelæge, som oplyste ham om, at han havde fået en lille blodprop i hjertet. Der blev senere foretaget en arbejdstest på sygehuset, som var fin. Derefter bad patienten om at få slettet diagnosen fra sin journal, hvilket ikke blev imødekommet.

Der blev klaget over, at 1. reservelægen ikke stillede en korrekt diagnose.


Patientklagenævnet fandt ikke anledning til kritik af 1. reservelægen.

Det kan oplyses, at diagnosen akut hjerteinfarkt stilles udfra WHO-kriterierne, som består i tilstedeværelsen af brystsmerter, stigninger i specifikke hjerteenzymer/muskelproteiner og typiske forandringer på hjertekardiogrammet (EKG-forandringer). Hvis to ud af tre kriterier er tilstede, anses diagnosen for sikker.

I dette tilfælde var alle tre diagnostiske kriterier tilstede og blev bedømt korrekt.

Efterfølgende arbejds-Ekg kan i nogle tilfælde vise tegn på arbejdsprovokeret iltmangel i hjertet, og i andre tilfælde vil der ikke være elektrokardiografiske tegn på iltmangel i hjertet. Sidstnævnte udfald kan ikke tolkes, som diagnosen i den akutte fase ikke var korrekt.


 Til top

   
<< Tilbage