Layout
 
A A A

Klage over utilstrækkelig kontrol efter behandling for brystkræft

Relevante love

Afgørelses type
Anonymiseret afgørelse

Sagsnummer: 0127021
Offentliggørelsesdato: 20. dec 2001
Faggruppe: Læger
Speciale: Kræftsygdomme (onkologi)

Resumé  |  Vis afgørelse


En 37-årig kvinde blev i april 1999 opereret for brystkræft, hvor hun fik fjernet højre bryst. Patienten gik i efterforløbet jævnligt til kontrol. Den 29. september 2000 mødte patienten til kontrol uden for aftalt tid, da hun havde mærket en lille knude tæt ved arret efter det bryst, der var blevet fjernet. Efter samtale og undersøgelse fandtes ikke påfaldende forhold. Den 6. november 2000 ved normal aftalt kontrol blev patienten fundet velbefindende, og det blev vurderet, at der var normale forhold uden tegn til tilbagefald. Den 12. januar 2001 mødte patienten på ny op til kontrol uden for tid, fordi hun nu følte, at der var to knuder i arret fra den tidligere brystfjernelse. Den 24. januar 2001 fik patienten bortopereret de 2 knuder, som viste sig at være tilbagefald af sygdommen.

Der blev klaget over, at der ikke blev foretaget tilstrækkelige undersøgelser af patientens bryst ved kontrol i onkologisk ambulatorium den 29. september og 6. november 2000.


Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere de læger på onkologisk afdeling, der var involveret i undersøgelserne af patienten.

Nævnet lagde vægt på, der ved undersøgelsen af patienten den 29. september og den 6. november 2000 ikke blev fundet tegn på tilbagefald af sygdommen.

Nævnet oplyste, at der i Danmark er fastlagt retningslinier for den efterfølgende kontrol af patienter, som er opereret for brystkræft, som har til formål at påvise (og behandle) eventuelt tilbagefald af sygdommen. Disse retningslinier, som er i overensstemmelse med international praksis, omfatter med 3 – 12 måneders mellemrum en lægelig undersøgelse af operationsarret og området her omkring, af det andet bryst og af lymfeknuder på halsen og i armhulerne. Hvis den lægelige undersøgelse ikke giver mistanke om tilbagefald af sygdommen foretages ikke yderligere. Hvis den lægelige undersøgelse giver mistanke om tilbagefald, eller hvis patienten i øvrigt har symptomer af nogen art, foretages supplerende relevante undersøgelser, for eksempel i form af blodprøver, ultralydsscanning og røntgenundersøgelser.

Eftersom der ved kontrollerne den 29. september og den 6. november 2000 ikke fandtes nogen mistanke om tilbagefald af sygdommen, og da der ikke blev beskrevet andre symptomer, fandt nævnet, at det ikke var indiceret at foretage supplerende undersøgelser.


 Til top

   
<< Tilbage